top of page

Revisie & redactie

Ik bespreek met u het eindproduct: het soort publicatie dat u wenst (folder, artikel, boek...), de taal (Nederlands of Engels), het niveau van verwerking (tekstcorrectie, tekstredactie of eindredactie) en de omvang van de tekst. Omdat de prijs onder meer afhangt van het verwerkingsniveau, kan u de formule kiezen die het best past bij uw concrete behoeften én uw budget.

Tekstcorrectie

Ik lees en corrigeer uw tekst op spelling, grammatica en zinsbouw.

Tekstredactie

Wanneer uw tekst teveel jargon bevat, niet helder genoeg is, niet logisch of duidelijk is opgebouwd, te complex is of niet goed is afgestemd op de doelgroep, kan ik ook de opbouw en de stijl van uw tekst onder handen nemen. Ik lees, corrigeer en herformuleer uw tekst en maak hem klaar voor druk volgens de richtlijnen van de drukker en/of in uw huisstijl (corporate identity). 

Eindredactie

U wenst een een publicatie uit te brengen waaraan meerdere experts uit uw sector meewerken. Maar de praktische organisatie, de opvolging en de eindredactie is een uiterst tijdsintensief proces. Dan kan u overwegen om de volledige eindredactie aan mij uit te besteden. 
Ik coördineer het hele proces, van ruwe vorm tot publicatie. Niet alleen doe ik de tekstredactie en zorg ik ervoor dat er een duidelijke lijn in zit in de inhoud en stijl van de tekst. Ik onderhoud ook de contacten met de auteurs, de drukker en de leveranciers van de illustraties. 

Ik giet de publicatie in de vorm die de uitgever vraagt. Als u niet werkt met een uitgever, pas ik de huisstijl van uw onderneming of organisatie toe. 

bottom of page