top of page

Teksten & literatuurstudies

Teksten

Ik schrijf heldere, toegankelijke teksten in het Nederlands of het Engels voor een bepaalde doelgroep en een bepaald  medium. Dit kan een folder zijn, een brochure, een jaarverslag, een persbericht, een website-tekst of een artikel over een bepaald thema of een bepaalde activiteit. Maar ook voor uitgebreidere publicaties kan u bij mij terecht.

Er zijn twee opties mogelijk:

1. U bezorgt mij alle informatie voor de tekst.

2. U beschrijft in grote lijnen de inhoud van de tekst. Vervolgens zoek ik alle relevante informatie over dit thema op.

Literatuurstudies

Ik ben gespecialiseerd in literatuurstudies over thema's uit de humane wetenschappen (psychologie, pedagogie, sociologie, criminologie...). U kan kiezen of u zelf de wetenschappelijke bronnen aanlevert of dat u het volledige proces uit handen geeft.

Ook verenigingen die hulp wensen bij de samenstelling van een subsidiedossier of een projectaanvraag en studenten die worstelen met hun thesis of paper kunnen op mij een beroep doen.

bottom of page